Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. ΖακύνθουΟ Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου συστάθηκε το 1985 αλλά ενεργοποιήθηκε το 1992 ως Σύνδεσμος Καθαριότητας Δήμων Νομού Ζακύνθου. Είναι ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο του νέου ενιαίου Δήμου σύμφωνα με την νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης και αποτελεί τον, από το Νόμο προβλεπόμενο, Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Α’ διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Με την ενεργοποίηση του χαράσσεται στρατηγική για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο νομού με βασική φιλοσοφία της στρατηγικής του να συνοψίζεται στην εξής αρχή: Τα απορρίμματα δεν αγνοούνται, αλλά διαχειρίζονται και η διαχείρισή τους είναι υπόθεση όλων μας.
Το 1995 ο Σύνδεσμος κέρδισε το πρώτο διεθνές βραβείο HABITTAT II που αφορά την «αξιολόγηση καλύτερων παραδειγμάτων πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων», τον Απρίλιο του 1998 πραγματοποίησε στην Ζάκυνθο το πρώτο Διεθνές Συνέδριο για απορρίμματα στην Ελλάδα με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων σε Νησιά και Μικρές γεωγραφικές ενότητες», ενώ το 2010 διοργάνωσε στο νησί την 4η Σύνοδο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Η συνεχής ανάπτυξη του φορέα, η ενεργοποίησή του σε νέες δραστηριότητες δημιουργεί σταδιακά νέες θέσεις εργασίας τόσο σε εργατοτεχνικό προσωπικό όσο και εξειδικευμένο πλέον επιστημονικό προσωπικό, ενώ σήμερα απασχολεί περίπου 80 εργαζόμενους.

• Περισσότερες πληροφορίες για το Σύνδ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
• Μετάβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο των Αποφάσεων του Συνδέσμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μέρος προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου, έτους 2016

Κλικάρετε εδώ για τη Διακήρυξη

Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών στα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου του έτους 2016

Κλικάρετε εδώ για τη Διακήρυξη

Προμήθεια γάλακτος των εργαζομένων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου του έτους 2016

Κλικάρετε εδώ για τη Διακήρυξη

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του έτους 2016

Κλικάρετε εδώ για τη Διακήρυξη