Ταχυδρομικά τέλη

Ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στην ιστοσελίδα: 21 Οκτωβρίου 2011

Προβολή της Απόφασης ...

 

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στην ιστοσελίδα: 14 Οκτωβρίου 2011

Προβολή της Απόφασης ...

 

Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Συνδέσμου στην παρακολούθηση του έργου «Αντιστήριξη και βελτίωση λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. Ζακύνθου»

Ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης στην ιστοσελίδα: 13 Οκτωβρίου 2011

Προβολή της Απόφασης ...