Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1217
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Τελικός Υπογράφων: Πρόεδρος - ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΣ -
Ημερομηνία Απόφασης: 13/10/2011
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/10/2011
Είδος Απόφασης: Προϋπολογισμός
Μονάδα: Οικονομικών Υπηρεσιών
Θεματική: Προυπολογισμός

[download id=»2″ format=»1″]