Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Συνδέσμου στην παρακολούθηση του έργου «Αντιστήριξη και βελτίωση λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. Ζακύνθου»

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 971
Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Συνδέσμου στην παρακολούθηση του έργου "Αντιστήριξη και βελτίωση λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. Ζακύνθου"
Τελικός Υπογράφων: Πρόεδρος - ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΣ -
Ημερομηνία Απόφασης: 12/08/2011
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/10/2011
Είδος Απόφασης: Ανάθεση προμήθειας / υπηρεσιών
Μονάδα: Διοικητικών Υπηρεσιών
Θεματική: Παροχή υπηρεσιών

[download id=»4″ format=»1″]