Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων εκπροσωπεί 45 ΦοΔΣΑ (Συνδέσμους και Ανώνυμες Εταιρείες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης).
Τα μέλη του λειτουργούν τις εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε όλη τη χώρα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίες εξυπηρετούν 4.000.000 κατοίκους σε 500 περίπου Δήμους της χώρας.
Τα μέλη του Δικτύου, αποτελούν παραδείγματα καλής πρακτικής στην ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Διαθέτουν γνώση και εμπειρία, που τους επιτρέπει να έχουν ξεκάθαρη και αξιόπιστη άποψη για θέματα που αφορούν το αντικείμενό τους. Αναλαμβάνουν τη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, δηλαδή κυρίως την προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφόρτωση, τη μεταφορά, τη λειτουργία ή τη συμμετοχή στη λειτουργία των ΜΕΑ και τη λειτουργία των ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ.

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη δομή των ΦοΔΣΑ αποτελείται από το Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», το Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.», το Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

Ειδικότερα ο Ν. 3536/2007 ορίζει ότι οι ΦοΔΣΑ μπορούν να είναι Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. ή Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. Ο Ν. 3463/06 καθορίζει το γενικότερο πλαίσιο για τον τρόπο σύστασης, διοίκησης καθώς και τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του Συνδέσμου και της Ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. (άρθρα 245-250 και 265 αντίστοιχα).
Τέλος, η ΚΥΑ 50910 καθορίζει ότι οι ΦοΔΣΑ είναι αρμόδιοι για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων.
Η περιοχή ευθύνης μιας Επιχείρησης ΦοΔΣΑ, περιλαμβάνει μια τουλάχιστον Διαχειριστική Ενότητα Απορριμμάτων, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τον οικείο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων).

Στο Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συμμετέχουν, μέχρι σήμερα, οι παρακάτω Φορείς :

1. ΕΣΔΑΚ Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης
2. ΔΕΚΡ Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου
3. Δ.Ε.Δ.Ι.Σ.Α. Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
4. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
5. Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κεφαλονιάς
6. ΠΑΔΥΘ Α.Ε. Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας
7. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.
8. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Νομού Ζακύνθου
9. ΣΔΑΝΞ Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης
10. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.
11. ΑΜΑΡΙ Α.Ε.
12. Σύνδεσμος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών, Τεμένους
13. Δήμος Πάτρας (Υπηρεσία Καθαριότητας)
14. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας
15. Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς
16. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε.
17. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δ.Ε.Κ.Ε.
18. Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ναυπάκτου
19. Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων 4ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
20. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λοκρίδας Ανώνυμη Εταιρεία Των ΟΤΑ
21. Δήμος Σκύρου
22. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ο.Τ.Α. Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
23. Διαδημοτική Επιχείρηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Χερσονήσου – Μαλίων
24. Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. – Α.Ε Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.T.A.
25. Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Φθιώτιδας Α.Ε.
26. Περιβαλλοντική Διαδημοτική Επιχείρηση Βόρειας Φθιώτιδας Δήμων Δομοκού – Θεσσαλιώτιδας – Ξυνιάδας
27. Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λήμνου
28. ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας
29. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών ΑποβλήτωνΝομού Αρκαδίας
30. Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Ν. Άρτας
31. Διαχείριση Απορριμμάτων Νοτίου Χίου ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε.
32. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας
33. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου
34. Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας Σ.Δ.Α.Ν.Φ.
35. Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων 2ης Δ.Ε. Ν. Χαλκιδικής
36. Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων Κασσάνδρας – Παλλήνης
37. Σύνδεσμος ΟΤΑ Δήμων Βαθέος – Πυθαγορείου
38. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Δ.Ε. Ν. Χαλκιδικής
39. Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Σερρών Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΕΣΑΝΣ ΑΕ
40. Σύνδεσμος ΟΤΑ Δυτικής Σάμου
41. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μεσσηνίας (Ε.Σ.Δι.Σ.Α)
42. Φο.Δι.Σ.Α. Σιθωνίας (Σύνδεσμος)
43. Ανώνυμη εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. κιλκίς (ΔΙΑΚ ΑΕ)
44. Διαδημοτική Επιχείριση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου
45. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Δ.Ε. Ηπείρου