Επικοινωνία

Διοικητικές Υπηρεσίες
Τηλέφωνο: 26950 48125, Fax: 26950 45179.

Τμήμα Αποκομιδής & Ανακύκλωσης
Τηλέφωνο: 26950 25300, Fax: 26950 23004.

Επικοινωνήστε ηλεκτρονικά με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα:

Το όνομά σας

Το e-mail σας

Θέμα

Το μήνυμά σας