ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ταχυδρομικά τέλη

[download id=»6″ format=»1″]

 

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

[download id=»2″ format=»1″]

 

Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Συνδέσμου στην παρακολούθηση του έργου «Αντιστήριξη και βελτίωση λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. Ζακύνθου»

[download id=»4″ format=»1″]