Φωτογραφίες

Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Ζάκυνθος

Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου, το ΧΥΤΑ και τις εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Σύνδεσμος. Το φωτογραφικό αρχείο εμπλουτίζεται τακτικά.